Į titulinį

Interneto svetainės www.swelbalt.lt nuosavybės teisės priklauso UAB “”.

Interneto svetainę, turinio valdymo sistemą ir dizainą sukūrė www.profis.lt.

Informacija šioje svetainėje skirta tik bendram susipažinimui. Sveitainės turinys teisingas ir joje pateikta naujausia informacija, tačiau autoriai nesuteikia jokių garantijų dėl svetainės turinio tikslumo ir neatsako už patirtą žalą kilusią pasinaudojus svetainėje pateikta medžiaga. Atsakomybė pilnai tenka informacijos vartotojui. Informaciją kopijuoti ir naudoti komerciniais tikslais draužiama.

Naudodamiesi pateikta medžiaga šioje interneto svetainėje, Jūs sutinkate su šio dokumento sąlygomis.