Į titulinį

Ortakių sandarinimas

Ortakių angų priešgaisrinio sandarinimo sistemų teisinis reglamentavimas

Ortakių angų priešgaisrinis sandarinimas yra reglamentuotas šiuose teisiniuose dokumentuose:

STR 2.01.04:2004. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai, p.67: Nustato atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų;
STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas", p.43.18: Tranzitinių ortakių ir sienų, perdangų, pertvarų susikirtimo vietas būtina užpildyti statybos produktais, nesumažinant kertamos konstrukcijos normuojamo atsparumo ugniai;
Sandarinimui naudojamų medžiagų bandymo bei sertifikavimo tvarka yra numatyta Aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakime Nr. D1-617 "Dėl Reglamentuojamų statybos sąrašo", Kuriame numatoma, kad priešgaisriniam angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 "Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės" reikalavimai.
Aptariant aikščiau paminėtą ortakių priešgaisrinio angų sandarinimo  reglamentavimą galima padaryti šias išvadas:
• ortakiams kertant sienas ar perdangas, angos tarp ortakio bei sienos turi būti užsandarintosortakiams sandarinti skirtomis priešgaisrinėmis angų sandarinimo sistemos, kad sandarinimas ugniai būtų nemažesnis nei kertamos sienos ar perdangos;
• priešgaisriniam angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standartą LST EN-1366-3 "Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės" reikalavimus.


SWELBALT siūlomos ortakių sandarinimo sistemos

Šiuo metu UAB "Swelbalt" gali Jums pasiūlyti tris ortakių sandarinimo sistemas:
 
1. Priešgaisrinės mastikos sistema Protecta®FR Acrylic
Tai angų sandarinimo priešgaisrinė akrilinė mastikos sistema, sudaryta iš akmens vatos demblių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 129 kg/m³ ir priešgaisrinės akrilinės mastikos. Akmens vata sistemoje yra naudojama siekiant užtikrinti atitinkamą mastikos gylį priešgaisriniame sandarinime.

Ši sistema yra naudojama tik esant nedideliems tarpeliams tarp sandarinamo ortakio ir sienos.

2. Priešgaisrinio skiedinio sistema Protecta®EX Mortar
Tai priešgaisrinio angų sandarinimo skiediniu sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių:  lydimosi temperatūra 1000° C, storis 50 mm, tankis 150 kg/m³ ir priešgaisrinio skiedinio. Protecta®EX Mortar skiedinys yra sausi balti milteliai susidedantys iš  neorganinių junginių ir perlito. Miltelius sumaišius su vandeniu susiformuoja šilumą izoliuojantis junginys, kuris sustabdo ugnies ir dūmų plitimą.

Ši sistema yra naudojama esant netaisiklingoms angoms tarp ortakio ir sienos.

3. Akmens vatos ir priešgaisrinių dažų sistema Protecta®FR Board
Tai panelinė priešgaisrinio angų sandarinimo sistema, sudaryta iš akmens vatos plokščių: lydimosi temperatūra 1000° C, tankis 160 kg/m³ ir priešgaisrinių įšsipučiančių dažų Protecta®FR Coating. Tarpelių tarp akmens vatos plokštės ir sienos bei tarp akmens vatos plokštės ir sandarinimo technologinės linijos elementų: kabelių, vamzdžių ir t.t. sandarinimui naudojama priešgaisrinė mastika Protecta®FR Acrylic. Priešgaisrinių dažų išeiga dažant akmens vatą - 1 l/m² (1,4 kg/m²).

Ši sistema yra naudojama esant taisyklingoms didesnėms angoms tarp ortakio ir sienos.Sertifikatas  Techninė specifikacija CAD Katalogas Galerija Straipsniai

« Grįžti