Į titulinį

Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas

Degių vamzdžių sandarinimas yra aktualus ir elektros ar silpnųjų srovių montuotojams, ir santechnikos sistemų montuotojams. Gana dažnas atvejis, kai elektroskabeliai pervedami per sieną degių medžiagų vamzdžiuose.

Degių vamzdžių sandarinimas yra specifinis, kadangi degūs vamzdžiai gaisro metu lydosi ir atveria ertmę sienoje, todėl jų sandarinimui naudojamos specialios priešgaisrinės medžiagos, tokios kaip grafitas, su dideliu plėtimosi koficientu.

Techniniai sprendimai

Būtina pažymėti, kad degių vamzdžių iki 50 mm skersmens sandarinimui, dažnai pakanka standartinių priešgaisrinių sistemų: mastikų, skiedinių ar panelinės sistemos. Mūsų kompanijos tiekiamos standartinės priešgaisrinės angų sandarinimo sistemos PROTECTA® užtikrinašiuos degių vamzdžių sandarinimo parametrus:

  • priešgaisrinės mastika PROTECTA®FR Acrylic: degių vamzdžių D<42 mm sandarinimas EI240;
  • priešgaisrinis skiedinys PROTECTA®EX Mortar: degių vamzdžių D,40 mm sandarinimas EI120;
  • Priešgaisrinė panelinė sistema PROTECTA®FR Board: degių vamzdžių D<42 mm sandarinimas EI240.

Didesnių degių vamzdžių sandarinimui turi būti naudojamos specialios grafitinės tarpinės arba movos. Mūsų įmonė gali pasiūlyti šias sistemas:

Montavimas

Movos yra sudarytos iš plieninio korpuso bei išsipučiančios grafitinės tarpinės, kuri gaisro atveju užpildo ertmę, atsiradusią išsilydžius degiam vamzdžiui. Sandarinant degų vamzdį ertmė tarp vamzdžio sienos/perdangos užsandarinama PROTECTA priešgaisrine angų sandarinimo sistema. Esant galimybei, pasiruošti taisiklingą apvalią angą, galima sumontuojant ekonomiškesnį variantą - grafitineę tarpinę. Šiuo atveju standaus rėmo vaidmenį atliks pati anga sienoje. Grafitinės tarpinės gali būti montuojamos priešgaisriniame skiedinyje arba panelinėje sistemoje, ertmę užpildant atitinkama priešgaisrine mastika.

  
MovosTarpinės

Sandarinan degius vamzdžius sienose, movos/tarpinės montuojamos abiejose sienos pusėse, sandarinant perdangose, mova/tarpinė montuojama perdangos apatinėje pusėje.

Esant sudėtingoms situacijoms, kada nėra vietos ar galimybių sumontuoti priešgaisrines movas tarpines, galima panaudoti skystą grafitinę mastiką PROTECTA®FR Graphite.

Teisinis reglamentavimas

Degių vamzdžių priešgaisrinis sandarinimas yra reglamentuotas STR 2.01.04:2004. Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai, p. 67: Nustatyto atsparumo ugniai ir gaisrinio pavojingumo atitvarinių konstrukcijų vietos, pro kurias eina kabeliai, ortakiai ir vamzdynai, neturi sumažinti pačiai konstrukcijai keliamų gaisrinių reikalavimų. Sandarinimui naudojamų medžiagų bandymo bei sertifikavimo tvarka yra numatyta Aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakime Nr. D1-617 "Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo", kuriame numatoma, kad priešgaisriniam angų sandarinimui naudojamos medžiagos turi būti išbandytos pagal standarto LST EN-1366-3 "Inžinerinių tinklų įrenginių atsparumo ugniai bandymai. 3 dalis. Angų sandarinimo priemonės" reikalavimus.

« Grįžti